try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Motorlu Taşıtlar Vergisi
2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama, Araç MTV Hesaplama

GİB Borç bilgilendirme servisi ile ilgili sık sorulan sorular

SORU 1: Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde borç bilgilendirme servisinden yararlanmak için kişinin eş veya babasının TC Kimlik Numarası istenmektedir. Babası vefat etmiş ve eşi olmayan kişiler bu durumda bu sistemden yararlanabilecekler midir? Yararlanılabilecekse ne şekilde yararlanılacaktır?

CEVAP 1: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2007 yılında yapılan çalışma kapsamında Türk Vatandaşı olan herkese (yaşamı sona ermiş olanlar dâhil) TC Kimlik Numarası verilmiş bulunmaktadır. Bu nedenle vefat etmiş dahi olsa bir TC Kimlik Numarası bulunmaktadır ve ilgili nüfus müdürlüğünden veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenilebilmektedir. Ayrıca, sadece eş ve babanın TC Kimlik Numarası değil, nüfus kayıt örneğinde (kütükte) kaydı olan anne, baba, eş veya çocuklardan herhangi birinin TC Kimlik Numarası veya o da yoksa anne kızlık soyadı bilgisi de bu sorgulama için yeterlidir.

SORU 2: Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde borç bilgilendirme servisinden yararlanmak için bizden TC Kimlik Numarası ve diğer kimlik bilgileri neden isteniyor.

CEVAP 2: Mükelleflerin mükellefiyetine ve hesap durumlarına ilişkin bilgilerin açıklanması, Vergi Usul Kanunu 5 inci maddesinde tanımlanan vergi mahremiyeti çerçevesinde mümkün olabilmektedir. Bu kanun maddesine istinaden söz konusu bilgiler adli ve idari soruşturmalar kapsamında ya da mükellefin kendisinin talebi halinde açıklanabilmektedir. Bu nedenle, Başkanlığımızca kontrol amaçlı olarak (mükellefin kendisinin sorgulayıp sorgulamadığını diğer bir deyişle yetkisiz ve ilgisiz üçüncü kişilerce sorgulanmadığını tespit ve teyit etmek için) bu ekranda kimlik bilgilerinin doğrulanması talep edilmektedir.

SORU 3:……………. TC Kimlik Numaralı …………….’yım. İnternetten borç
bilgilendirme servisinde kimlik bilgileri ile giriş yapmak istediğimde “bu TC Kimlik Numarası başkasına aittir” hatası alıyorum.

CEVAP 3: Bilgi girişi sırasında hata yapılmış olabilir. Tarafınızca bu ekrana girilmiş olan kimlik bilgileri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (bağlı bulunulan nüfus müdürlüğü) tarafından yönetilen ve vukuatlı nüfus kaydı bilgilerinin yer aldığı MERNİS sistemi içerisinde bu amaçla hazırlanmış olan ekrana Başkanlığımızca elektronik ortamda web servisle anlık olarak bağlanılarak sorgulanmaktadır. Bu nedenle girilmiş olan bilgiler ile MERNİS sisteminde yer alan bilgiler eşleşmiyorsa bu şekilde hata mesajı verilmektedir.

SORU 4: Borç Bilgilendirme Servisi ile gerçek kişiler, kimlik bilgileri ile tüm Türkiye’deki adlarına kayıtlı sürekli ve süreksiz mükellefiyete sahip tüm vergi borçlarıyla her çeşit harç borçlarını sorgulayabilmektedir. Burada, vergi dairesi ve vergi türü bazında gecikme zammı dâhil toplam borçlar gösterilmektedir. Bu borçlarla ilgili gecikme zammı hangi tarih itibarıyla hesaplanmaktadır?

CEVAP 4: Borç Bilgilendirme Servisi gerçek kişilerin kimlik bilgileri ile girip tüm Türkiye’deki adlarına kayıtlı sürekli ve süreksiz mükellefiyete sahip tüm vergi resim ve harç borçlarını sorgulayabilecekleri bir hizmettir. Burada, bağlı bulunulan vergi dairelerinde yer alan vergi türü bazında gecikme zammı dâhil sorgulama yapıldığı andaki toplam borçlar gösterilmekte olup bu borçlar sürekli olarak güncellenmektedir.

SORU 5: Borç bilgilendirme servisinden …….………….. TC Kimlik Numaralı babam adına sayfayı açamıyorum. Babamın babası 1950’lerde vefat ettiğinden TC Kimlik Numarası mevcut değil, aynı zamanda eşinden de ayrıldığından annemin de TC Kimlik Numarası sistem tarafından kabul edilmiyor. Aile fertlerinden kimsenin TC Kimlik Numarası da sistem tarafından kabul edilmiyor. Ne yapmamız lazım?

CEVAP 5: Annenizin/ Babanızın/Eşinizin/Çocuğunuzun TC Kimlik Numarası alanında anne, baba, eş veya çocuklardan herhangi birine ait TC Kimlik Numarasının girişine izin verilmektedir. Tarafınızca bu ekrana girilmiş olan kimlik bilgileri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen ve vukuatlı nüfus kaydı bilgilerinin yer aldığı MERNİS sistemi içerisinde bu amaçla hazırlanmış olan ekrana Başkanlığımızca elektronik ortamda web servisle anlık olarak bağlanılarak sorgulanmaktadır. Bilindiği üzere boşanma durumunda kadının nüfus kaydı, ilgili nüfus idaresince ayrıldığı eşinin kütüğünden alınıp evlenmeden önceki nüfus kütüğüne aktarılmaktadır. Babanızın eşinden ayrıldığı ifade edildiğine göre annenizin TC Kimlik Numarasını sistemin görmemesi normal olup bu durumda, hiç aile ferdi bulunmuyorsa “Anne Kızlık Soyadı” bölümü seçilerek buraya giriş yapılabilir. Bununla birlikte, borç bilgilendirme servisine giriş yapıldığında gelen “UYARILAR” ekranında da yer aldığı üzere bu servisin sadece borçla ilgili bilgilendirme amaçlı oluşturulduğu göz önüne alınarak bu servise herhangi bir şekilde giriş yapılamaması halinde size en yakın herhangi bir vergi dairesi müdürlüğünden detaylı borç bilgisi öğrenilebileceği gibi www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-devlet kapısından giriş yapılarak “vergi borcu sorgulama” linki yardımıyla da güncel vergi borcu bilgisi öğrenilebilecektir.

SORU 6: Borç bilgilendirme servisi ile gösterilmekte olan borç tutarı, vadesi geçmiş borç tutarları mıdır yoksa cari borçları da kapsıyor mu?

CEVAP 6: Borç bilgilendirme servisi ile gösterilmekte olan borç tutarı, vadesi geçmiş ve vadesi gelmemiş borç tutarlarını içermektedir. Ekrana getirilen borç bilgisi, vergi dairelerince sisteme girişi yapılan bilgiler olup mükellef, bu tarihten sonra ödeme yapmış, itiraz sonucu vergi dairesince düzeltme yapılmış, yeni borç oluşmuş veya tecil/taksitlendirme yapılmış olduğu halde vergi dairesince sisteme o anda girilmemiş olabilir. Bu nedenle sadece genel bilgilendirme amacı taşıyan bu ekrandaki borç bilgisi yerine en güncel ve detaylı borç bilgisini almak isteyen mükellefler en yakın vergi dairesi müdürlüğüne başvurmalıdır.

SORU 7: Borç bilgilendirme servisi ile sorgulama yapmak istiyorum. Ancak, babam 1966 tarihinde öldü ve TC Kimlik Numarası yok. Evliyim ancak eşim TC vatandaşı değil. Yabancı Kimlik Numarası ile de sorgulama yapılabilir mi? Eşim Yabancı kimlik numarası alamaz ise nasıl işlem yapabilirim?

CEVAP 7: Annenizin/ Babanızın/Eşinizin/Çocuğunuzun TC Kimlik Numarası alanında anne, baba, eş veya çocuklardan herhangi birine ait TC Kimlik Numarasının girişine izin verilmektedir. Tarafınızca bu ekrana girilmekte olan bu kimlik bilgileri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen ve vukuatlı nüfus kaydı bilgilerinin yer aldığı MERNİS sistemi içerisinde bu amaçla hazırlanmış olan ekrana Başkanlığımızca elektronik ortamda web servisle anlık olarak bağlanılarak sorgulanmaktadır. Babanız vefat etmiş olsa dahi bir TC Kimlik Numarası bulunmaktadır ve bu bilgi, ilgili nüfus müdürlüğünden öğrenilebilmektedir. Ayrıca, TC Kimlik Numarası girişi yapılacak hiç aile ferdi bulunmuyorsa “Anne Kızlık Soyadı” bölümü seçilerek de buraya giriş yapılabilir.
Bununla birlikte, borç bilgilendirme servisine giriş yapıldığında gelen “UYARILAR” ekranında da yer aldığı üzere bu servisin sadece borçla ilgili bilgilendirme amaçlı oluşturulduğu göz önüne alınarak bu servise herhangi bir şekilde giriş yapılamaması halinde size en yakın herhangi bir vergi dairesi müdürlüğünden detaylı borç bilgisi öğrenilebileceği gibi www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-devlet kapısından giriş yapılarak “vergi borcu sorgulama” linki yardımıyla da güncel vergi borcu bilgisi öğrenilebilecektir.

SORU 8: Oğluma ait …………. TC Kimlik Numarasını kullanarak Borç Bilgilendirme
Servisine giriş yapmaya çalıştığımda, oğluma ait TC Kimlik Numarasının hatalı
olduğu yönünde uyarı almaktayım. Bu sorun nasıl çözülmelidir?

CEVAP 8: Annenizin/ Babanızın/Eşinizin/Çocuğunuzun TC Kimlik Numarası alanında anne, baba, eş veya çocuklardan herhangi birine ait TC Kimlik Numarasının girişine izin verilmektedir. Tarafınızca bu ekrana girilmiş olan kimlik bilgileri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen ve vukuatlı nüfus kaydı bilgilerinin yer aldığı MERNİS sistemi içerisinde bu amaçla hazırlanmış olan ekrana Başkanlığımızca elektronik ortamda web servisle anlık olarak bağlanılarak sorgulanmaktadır. Bu ekrandan Başkanlığımızca yapılan sorgulamada eşinizden ayrıldığınız anlaşılmaktadır. Bilindiği üzere boşanma durumunda kadının nüfus kaydı, ilgili nüfus idaresince ayrıldığı eşinin kütüğünden alınıp evlenmeden önceki nüfus kütüğüne aktarılmaktadır. Bu nedenle, oğlunuzun TC Kimlik Numarasının sizin nüfus kütüğünde görülmemesi normal olup bu durumda evlenmeden önceki nüfus kütüğünde yer alan anneniz ya da babanızın TC Kimlik Numarası bilgi girişinin yapılabilecektir. Eğer TC Kimlik Numarası bilgi girişi yapılacak başkaca bir aile ferdi bulunmuyorsa “Anne Kızlık Soyadı” bölümü seçilerek buraya giriş yapılabilecektir. Bununla birlikte, borç bilgilendirme servisine giriş yapıldığında gelen “UYARILAR” ekranında da yer aldığı üzere bu servisin sadece borçla ilgili bilgilendirme amaçlı oluşturulduğu göz önüne alınarak bu servise herhangi bir şekilde giriş yapılamaması halinde size en yakın herhangi bir vergi dairesi müdürlüğünden detaylı borç bilgisi öğrenilebileceği gibi www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-devlet kapısından giriş yapılarak “vergi borcu sorgulama” linki yardımıyla da güncel vergi borcu bilgisi
öğrenilebilecektir.

SORU 9: ……………TC Kimlik Numaralı, sonradan TC vatandaşı olan kişiyim.
Annemin, babamın, çocuklarımın T.C. Kimlik Numarası bulunmamaktadır. Anne kızlık
soyadı bölümü de hata mesajı veriyor. Ne yapmam gerekir?

CEVAP 9: www.gib.gov.tr de yer alan Borç Bilgilendirme Servisi, bu servise giriş yapıldığında gelen “UYARILAR” ekranında da yer aldığı üzere sadece borçla ilgili bilgilendirme amaçlı oluşturulmuş olup bu servise herhangi bir şekilde giriş yapılamaması halinde en yakın herhangi bir vergi dairesi müdürlüğüne başvurarak detaylı borç bilgisi öğrenilebileceği gibi www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-devlet kapısından giriş yapılarak “vergi borcu sorgulama” linki yardımıyla da güncel vergi borcu bilgisi öğrenilebilecektir.

SORU 10: www.gib.gov.tr den borç bilgilerimi sorgulamak isterken sürekli güvenlik
kodu hatasını veriyor. Büyük küçük harf dikkat ederek girmeme rağmen.

CEVAP 10: www.gib.gov.tr de yer alan Borç Bilgilendirme Servisine giriş yapıldığında, kırmızı renkli yazı ile “Güvenlik kodundaki harfleri resimde gördüğünüz gibi büyük harflerle giriniz.” şeklinde belirtildiği üzere güvenlik kodunun tamamının büyük harflerle yazılması gerekmektedir. Bununla birlikte, sistemde güvenlik açığı oluşmaması için ekrana çıkan güvenlik kodunun belli bir geçerlilik süresi vardır. Güvenlik kodu ile birlikte, diğer bilgilerin de girişi yapılarak alttaki TAMAM butonuna tıklanana kadar geçen süre belli bir zaman sınırını aşmışsa güvenlik kodu artık geçerliliğini yitirecek ve sistemde arka planda yeni bir güvenlik kodu üretileceğinden girdiğiniz güvenlik kodu bilgisinde hata mesajı verecektir. Bu nedenle, sisteme giriş yapmaya başlamadan önce T.C. Kimlik Numarası, nüfus cüzdanı seri ve sıra no ya da anne kızlık soyadı bilgisini hazır bulundurmanız önerilmektedir.

GİB ANA SAYFA GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

GİB BORÇ BİLGİLENDİRME SERVİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar