Otomotiv Ürünlerine İlişkin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği YayımlandıAraçların Kusurları Giderilmedi Taktirde Trafikten Men Cezası Geliyor...

Söz konusu kusurlu araçların üreticiler tarafından zorunlu olarak çağrılması düzenlemesi yürürlük kazandı. Ancak sorunları giderilmeyen ve sorunlu şekilde trafiğe çıkan araçların men cezası alabileceği ifade edildi. Bu konuyla alakalı olarak sıkı takip başlatıldığı gelen bilgiler arasında.

Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu "Otomotiv Ürünlerine İlişkin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" sayesinde trafikte yaşanan sorunlar birer, birer çözülecek. Dünya genelinde pek çok ülkede geçerli olan bu yürürlükle beraber teknik düzenlemeler ve güvenlik gerekeçeleri uygun olup olmaksızın kontrol edileceği ve bu kontrollerin sürekli olarak sağlanacağı belirtildi.

Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; araçların karayolu trafik güvenliğine katkı sağlamaları amacıyla bu düzenlemenin yürürlük kazandığı fiade edildi. Yapılan açıklamada ise; firmalar tarafından yürütülen ve Bakanlığın yetkilileri tarafından gerçekleştirilecek olan gönüllü geri çağırma faaliyetleriyle alakalı olarak prosedür yönetmeliklerde detaylı olarak tanımlanıyor. Yönetmeliklerde piyasaya arz edilen yeni araçların ve otomotiv ürünleriyle alakalı teknik düzenlemelerin güvenlik gerekçeleri kapsamında denetleneceği ve bu sayede karayolu trafiğinin güvenliğinin sağlanacağı ifade edildi.

Söz konuusu yönetmelikle alakalı olarak bu bilgiler açıklandı;

"Üreticilerin, geri çağırdığı araçların internet sayfasından sorgulanmasını sağlayacak alanları oluşturması zorunlu hale getiriliyor. Yapılan ilan ve bildirimlere rağmen yükümlülüğünü yerine getirmeyen araç sahipleri için aracın trafikten geçici veya sürekli olarak men edilmesi veya periyodik muayenede kusurlu olarak değerlendirilmesi sağlanabilecek. Gönüllü geri çağırma faaliyetlerine konu olacak önlemler üreticinin talebi, ürünün özelliği ve piyasadaki yaygınlık durumu gibi kriterler göz önünde tutularak yapılacak risk değerlendirmesi sonucuna göre sınıflandırılacak ve Bakanlığımız tarafından onaylandıktan sonra ilgili firmalar tarafından uygulanacaktır."

Konular